PCBS REHOBOTH , “Ruimte tot groei”

Onze missie

Vanuit een veilige en uitdagende leeromgeving willen we leerlingen de ruimte geven om op te opgroeien tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke en betrokken mensen.

 

De ruimte om te groeien richt zich op:

Groei in ontwikkeling van leerlingen
Groei in het onderwijsleerproces
Groei in de organisatie
Groei van een lerende school
Groei in passend onderwijs en zorg
Groei in een open en transparante communicatie


Op de PCBS Rehoboth…  

 • laten  we alle leerlingen delen in de liefde van God.

 • stimuleren we hen om de Bijbelse boodschap toe te passen op hun eigen leven

 • helpen we als schoolteam onze leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige weerbare mensen.

 • gaan we ervan uit dat een mens nooit uitgeleerd is.

 • weten we dat de school deel uit maakt van een veranderende maatschappij.

 • leren we kinderen om zelfstandig keuzes te maken en hun werk te plannen om zo hun specifieke talenten te ontwikkelen.

 • kiezen we voor een verantwoorde vernieuwing  van lesmethoden.

 • bieden we een vertrouwde omgeving van geborgenheid, rust, structuur en saamhorigheid.

Van leerkrachten mag u verwachten dat zij...

 • missie en visie kunnen uitwerken in de dagelijkse praktijk.

 • een open en transparante relatie met de ouders van onze leerlingen opbouwen.

 • kunnen reflecteren op eigen handelen.

 • zich blijven ontwikkelen.

 • leerlingen kunnen betrekken bij wat er speelt in de maatschappij.

 • leerlingen kunnen begeleiden naar zelfstandigheid.

 • een leeromgeving kunnen ontwerpen waar differentiatie en betrokkenheid een belangrijke rol spelen.