Ouderbetrokkenheid

Leerkrachten verzorgen de dagelijkse lessen en de activiteiten er omheen.  

De ouderraad helpt en ondersteunt de school bij het organiseren van activiteiten. Natuurlijk kunnen zij dat niet allleen. Ook de hulp en inzet van andere ouders is nodig en wordt enorm gewaardeerd. 

Leerlingen, ouders en leerkrachten hebben baat bij goede onderlinge betrokkenheid.

Naast de activiteiten die de ouderraad onderneemt, helpen ouders bij het lezen, spelletjes, sportactiviteiten,de sportdag, het schoolreisje, musical, ehbo etc. Het spreekt voor zich dat, waar er door ouders met de kinderen wordt gewerkt, dit altijd gebeurt onder verantwoordelijkheid van de leerkracht.

De ouderraad inventariseert per activiteit welke hulp en begeleiding noodzakelijk is. Via de mail plaatsen zij een oproep, waarop u kunt reageren. Zo kunt u zich aanmelden als begeleider of ondersteuner bij de betreffende activiteit.

U kunt ook via de leerkracht of de klassenouder benaderd worden met een hulpvraag. 

Soms kunnen ouders vanuit hun dagelijks werk of hobby de school op een leuke manier een handje helpen.

Voor al uw hulp en inzet willen wij u alvast hartelijk bedanken.

 Klassenouder:

Een klassenouder is een schakel tussen de leerkacht(en) en de ouders van de klas. De klassenouder helpt bijv. bij het regelen van het vervoer tijdens een excursie, het vieren van de verjaardag of het klaarzetten van een klassenontbijt. e.d.

Per klas werken wij met 1 of 2 klassenouders.